Too good to go

Too good to go

TOO GOOD TO GO 

Wij streven ernaar om niets van eten weg te gooien. Uiteraard is het niet altijd mogelijk om precies in te schatten wat de noden zijn daarom hebben wij ook soms een aantal maaltijden over.

Deze maaltijden worden vers ingevroren en kan je kopen aan 8 euro. 

In de winkel is een lijst beschikbaar van deze maaltijden. 


TO0 GOOD TO GO

We strive not to throw away any food. Of course it is not always possible to estimate exactly what the needs are, so we sometimes have a number of meals left. These meals are freshly frozen and can be purchased for 8 euros.

A list of these meals is available in the shop.


TOO GOOD TO GO

Nous essayons de ne jeter aucune nourriture. Bien sûr, il n’est pas toujours possible d’estimer exactement les besoins, il nous reste donc parfois un certain nombre de repas. Ces repas sont fraîchement congelés et peuvent être achetés pour 8 euros.

Une liste de ces plats est disponible en boutique.