Info

Info

Natuurelles
Leuvensesteenweg 98A2
3080 Tervuren

=> Gelegen tussen tankstation Shell en soft carwash 

Ondernemingsnummer BE 0660 829 425

Winkel
maandag – vrijdag 08.00 – 14.00

Automaat
24/24 uur

Betaalmiddelen
Wij aanvaarden naast contanten ook Bankcontact, Visa, MasterCard, consumentencheques met kaart, maaltijdcheques Edenred, Sodexo en Monizze.

Contact
Wij hebben een Facebook en Instagram maar je kan ons het snelst bereiken met vragen per mail op info@natuurelles.be

Wij zijn telefonisch niet bereikbaar

Reservaties en catering
Vanaf 10 personen is het aangewezen vooraf te reserveren per mail
Catering op aanvraag vanaf 20 personen

Parking
Er zijn 3 plaatsen gereserveerd voor Take-Away & Go en 4 voor gebruik terras
Er zijn geen zitplaatsen binnen

Gesloten 

05/08/22-28/08/22 vakantie


Natuurelles
Leuvensesteenweg 98A2
3080 Tervuren

=> Located between Shell gas station and soft carwash

Company number BE 0660 829 425

Shop
Monday – Friday 08.00 – 14.00

Vending Machine
24/24H

Means of payment
In addition to cash, we also accept Bank Contact, Visa, MasterCard, digital consumer vouchers, meal vouchers Edenred, Sodexo and Monizze.

Contact
We have a Facebook and Instagram but you can reach us fastest with questions by mail at info@natuurelles.be
We are not available by phone

Reservations and catering
From 10 people it is recommended to book in advance by mailCatering on request from 20 people

Parking
There are 3 places reserved for Take-Away & Go and 4 for terrace use There are no seats inside

Closed

05/08/22-28/08/22 holidays


Natuurelles
Leuvensesteenweg 98A2
3080 Tervuren

=> Situé entre la station-service Shell et le lave-auto doux

Numéro d’entreprise BE 0660 829 425

Magasin
 lundi au vendredi de 08h00 à 14h00

Distributeur
24/24 heures

Moyens de paiement
En plus des espèces, nous acceptons également Contact Bancaire, Visa, MasterCard, les chèques consommation par carte, les chèques-repas Edenred, Sodexo et Monizze.

Contact
Nous avons un profile  Facebook et Instagram mais vous pouvez nous joindre le plus rapidement avec vos questions par mail à info@natuurelles.be
Nous ne sommes pas disponibles par téléphone

Réservations et service traiteur
A partir de 10 personnes il est recommandé de réserver à l’avance par mail
Service traiteur  sur demande à partir de 20 personnes

Parking
Il y a 3 places réservées pour Take-Away & Go et 4 pour la terrasse Il n’y a pas de places à l’intérieur

Fermé

05/08/22-28/08/22 jours fériés